X-Fittt en/of het uitvoerende beweeg- of fitnesscentrum houdt een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Dit doen we om X-Fittt zo goed mogelijk uit te voeren. Om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig met deze gegevens omgegaan wordt zijn er bepaalde rechten en plichten aan verbonden. Hieronder vindt u regels zoals ze bij X-Fittt worden gehanteerd. Voor de regels van uw eigen beweeg- of fitnesscentrum verwijzen wij u door naar hen.

REGLEMENT

X-Fittt gaat uiteraard zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

  • Behalve uw trainer, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld voedingsdeskundigen en leefstijlcoaches van X-Fittt, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Alle werknemers van X-Fittt hebben een geheimhoudingsplicht.
  • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de trainer verzoeken deze te wijzigen.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met X-Fittt worden in de X-Fittt database opgeslagen. De inhoud van deze database wordt elektronisch beschermd d.m.v. antivirus- en spyware software en beschermd tegen verlies via back-ups.
  • Papieren verwijzingen worden zorgvuldig gearchiveerd zodat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden.
    De beeldschermen met persoonsgegevens en/of elektronische agenda’s worden middels een stand-by stand automatisch afgeschermd.
  • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie.
  • Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de deelnemer hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen het beweeg- of fitnesscentrum of via info@x-fittt.nl, kenbaar maken.
X-Fittt werkt volgens de regels van de wet WGBO

De WGBO legt de volgende verplichtingen c.q. rechten op: informatieplicht, toestemmingsvereiste, dossierplicht, vernietigingsrecht, bewaarplicht, recht op inzage, geheimhoudingsplicht. Voor meer informatie over de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of WGBO. Zie wetten.overheid.nl