X-Fittt: het meest succesvolle afslankprogramma van nederland

X-Fittt regulier programma (BMI>28)

12 weken leefstijl programma:

 • Twee keer per week verplicht in groepsverband trainen.
 • Afspraken over gezonde voeding.
 • Iedere dag het voedingsdagboek bijhouden.
 • Elke week een weegmoment (controle).
 • Minimaal 1 keer in de week extra bewegen.
 • Gebruik van trainings- en voedingsapp.
 • Leefstijlcoaching voor een langdurige gezonde leefstijl.

Kosten:

 • € 69,50 per 4 weken.
 • € 38,50 voor de fitheidsscan aan het begin.
 • Gratis fitheidsscan aan het einde van het programma als u lid blijft, anders nogmaals € 38,50.

N.B. precieze tarieven kunnen afwijken in verband met verschillen in voorzieningen tussen locaties.

Vergoedingen zorgverzekeraars:

Preventie wordt helaas nog niet door alle zorgverzekeraars erkend. Een programma als X-Fittt is geen ‘zorg’  maar puur een preventief sportprogramma. Toch zijn er steeds meer zorgverzekeraars die met name vanuit de aanvullende pakketten bepaalde vergoedingen beschikbaar stellen voor dit soort programma’s.  Informeer daarom bij uw zorgverzekeraar wat er eventueel voor u vergoed kan worden. Na het programma kunt u een mail sturen naar het centrum waar u het programma gevolgd heeft met de vraag om een factuur per mail te ontvangen. Vervolgens kunt u zelf dit indienen bij uw zorgverzekeraar.

Bekijk de verschillende fases van ons X-Fittt programma

Bekijk de verschillende fases van ons X-Fittt programma

1) Intake

Na de intake bij één van onze beweegprofessionals wordt een aanvangsrapport gemaakt. Op basis van dit beweegrapport kunnen wij u adviseren over het juiste programma. Direct starten met X-Fittt, eerst optrainen met een fysiotherapeut of een combinatie hiervan.

2) Voedingsplan

Vervolgens krijgt u een persoonlijk voedingsplan. Dit voedingsplan gaat van start op de dag van de kick off.

3) Kick off

De kick off is de start van het programma. Dit gebeurt met alle nieuwe deelnemers van X-Fittt gezamenlijk en is een eenmalig evenement. Tijdens de kick off is er een sportevenement wat wij gebruiken als 0 meting. Of te wel dit is uw ‘conditiecijfer’ op het moment dat u aan het programma start.

Na de kick off dient u dagelijks uw voeding bij te houden en aan ons door te geven. Wij controleren op deze manier dagelijks uw voeding.

4) Vaste X-Fittt groep

Naast het dagelijks bijhouden van de voeding traint u twee keer per week met uw vaste groep onder begeleiding van een personal trainer. De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers. Eén keer per week is er een verplicht weegmoment

Met uw groep kunt u deelnemen in een groeps’app en via onze speciale Virtuagym app mag u gebruik maken van de voedingsapp, trainingsapp en online coachingsmodule. Dit klinkt ingewikkeld, maar is erg gebruiksvriendelijk en zal tijdens het programma uitgelegd worden.

5) Overige aanbod

Naast de 2 vaste groepslessen verwachten wij dat u minimaal 1 keer per week zelf een training inplant. Dit mag zelfstandig buiten of bij ons op de sportschool, maar kan ook in groepsverband met onze groepslessen of via de mogelijkheid small Group training. Heeft u onvoldoende aan 1 keer per week? Dan mag u 7 dagen per week gebruik maken van alle mogelijkheden binnen ons centrum.

6) De begeleiding

De groepslessen worden altijd door vaste trainers gegeven. Daarnaast kunt u individueel gebruik maken van onze fysiotherapeuten, leefstijlcoaches, diëtistes en personal trainers*.

*Individuele begeleiding van fysiotherapeut, diëtiste, leefstijlcoach of personal trainer is niet bij de prijs inbegrepen, eventueel vergoedt uw zorgverzekering dit.

7) Eindmeting

In de weken 11 en 12 van het programma worden de eindmetingen ingepland. Tijdens deze eindmeting worden dezelfde testen herhaald als tijdens de intake. Ook wordt het mogelijke nazorg traject besproken.

8) Afsluiting

Na 12 weken sluiten we het programma af met hetzelfde sportevenement als de kick off. Tijdens dit sportevenement vergelijken we de resultaten en zorgen we voor een onvergetelijke sportprestatie.

9) Nazorg traject

Na 12 weken zijn bij iedereen de resultaten goed zichtbaar, echter bent u er dan nog lang niet. Het is de kunst om de gezonde leefstijl vast te houden. Om die reden zijn er meerdere nazorg programma’s in ons centrum. Tijdens de eindmeting zal dit met u persoonlijk besproken worden.

Overige programma’s

X-Fittt Pro (BMI <28)
X-Fittt Fysio
X-Fittt Diabetes
X-Fittt Kids
X-Fittt 2.0
X-Fittt Challenge
X-Fittt Nazorg traject
X-Fittt leefstijlcoaching
X-Fittt e-coaching
X-Fittt bedrijven
X-Fittt Summer
X-Fittt Pro (BMI <28)

X-Fittt PRO kan ideaal als vervolg programma op X-Fittt regulier toegepast worden. Het is voor iedereen toegankelijk met een BMI lager dan 28. De trainingen zijn 2 keer per week in een vaste groep en worden verzorgd door een personal trainer. Naast de 2 vaste trainingsmomenten kunt u onbeperkt gebruik maken van alle fitness en trainingsfaciliteiten in ons centrum. De voeding dient bijgehouden te worden via onze speciale voedingsapp. De trainingen zijn het meest intensief van alle X-Fittt programma’s.

 • Abonnementsprijs per 4 weken: € 52,00
 • Fysiotherapie**: n.v.t.*
 • Diëtiste**: n.v.t. *eindevaluatie
 • Leefstijlcoach: n.v.t.*
X-Fittt Fysio

X-Fittt Fysio is een programma waarbij 1 keer per week in groepsverband met uw vaste groep wordt gesport onder begeleiding van een fysiotherapeut of een beweegagoog. Daarnaast dient u minimaal 1 keer per week zelfstandig te sporten of met een reguliere groepsles deel te nemen. Om de week traint u 1 op 1 met de fysiotherapeut waarbij de voortgang wordt geëvalueerd. X-Fittt Fysio is het ideale programma voor mensen die jaren lang niks of nauwelijks wat aan sport of beweging hebben gedaan. De voeding dient bijgehouden te worden via onze speciale voedingsapp.

 • Abonnementsprijs per 4 weken: €32,-
 • Fysiotherapie**: intake / 6 behandelingen / eindmeting
 • Diëtiste** (niet verplicht): intake / midden evaluatie / eindevaluatie
 • Leefstijlcoach: n.v.t.*
X-Fittt Diabetes

X-Fittt diabetes is een speciaal programma voor mensen met diabetes. Naast de vaste 2 trainingsmomenten mag u onbeperkt gebruik maken van onze fitness en trainingsfaciliteiten. Wekelijks is er een vast weegmoment. Daarnaast is de voedingsbegeleiding tijdens dit programma intensiever en wordt dit uitgevoerd door onze diëtiste.

 • Abonnementsprijs per 4 weken: €32,-
 • Fysiotherapie**:  intake / 3 behandelingen / eindmeting
 • Diëtiste**: intake / midden evaluatie / eindevaluatie
 • Leefstijlcoach: n.v.t.*
X-Fittt Kids

X-Fittt kids is een programma voor kinderen met overgewicht in de leeftijdscategorie van 8 tot 16 jaar oud. 2 keer per week wordt er getraind met een personal trainer. Daarnaast worden de kinderen individueel en in groepsverband begeleid door de diëtiste. Plezier en fun staan centraal, waarbij de focus ligt op een blijvende leefstijlverandering.

 • Abonnementsprijs per 4 weken: €16,00
 • Fysiotherapie**:  intake / midden evaluatie / eindevaluatie
 • Diëtiste**: intake / midden evaluatie / eindevaluatie
 • Leefstijlcoach: n.v.t.*
X-Fittt 2.0

X-Fittt zal naar verwachting in 2018 worden erkend als gecombineerde leefstijl interventie door het Loket Gezond Leven van het RIVM. Met deze erkenning zal X-Fittt geheel of gedeeltelijk kunnen worden vergoed door de basisverzekering. De precieze voorwaarden zullen eind 2018 bekend worden. Wel is al bekend dat een doorverwijzing door een huisarts noodzakelijk zal zijn. En dat een gediplomeerde leefstijlcoach zal worden ingezet.

Naast deze erkenning voor de basisverzekering voert X-Fittt overleg met verschillende verzekeraars over vergoedingsvormen. De belangrijkste daarvan is de X-Fittt 2.0 variant. X-Fittt 2.0 is een programma met een samenwerking tussen uitvoerder, Menzis en de lokale gemeente. Het programma richt zich op mensen in de bijstand en mensen met lage inkomens. Vaak is deze doelgroep moeilijk te bereiken als het over gezond leven gaat. X-Fittt 2.0 wordt gefinancierd door Menzis en de gemeente waardoor de toegang laagdrempelig is.

X-Fittt 2.0 is onderzocht door de Wageningen universiteit. De resultaten van X-Fittt zijn door dit onderzoek Evidence Based aangetoond. De onderzoeksresultaten hebben de gemeente en de verzekeraar overtuigd van de goede werking van X-Fittt. In een uitgebreid rapport van BS&F, dat is opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS, wordt X-Fittt meerdere keren genoemd en aanbevolen. X-Fittt, BS&F en Menzis hebben gezamenlijk als doelstelling om in meer gemeentes X-Fittt 2.0 beschikbaar te stellen. X-Fittt voert vergelijkbaar overleg met andere grote ziektekostenverzekeraars zoals CZ, VGZ en ONVZ.

X-Fittt Challenge

X-Fittt Challenge is een variant op het reguliere programma. Tijdens dit 4 weken durend programma ligt de nadruk op het fit blijven in de zomermaanden. Het verliezen van gewicht is niet het hoofddoel. Belangrijke pijlers van dit programma zijn bewegen en voeding. Per week zijn er 2 besloten groepslessen. Daarnaast kan er onbeperkt gebruik gemaakt  worden van overige faciliteiten binnen het beweeg- of sportcentrum. X-Fittt Challenge wordt alleen in de zomermaanden aangeboden.

Het voedingsdeel van het programma bestaat uit een voedingsadvies van onze diëtiste.

Kortom, een ideaal programma voor iedereen die zich in de zomer niet te lang wil binden aan verplichtingen, maar wel aan zijn of haar gezondheid wil werken.

 • Abonnementsprijs per 4 weken: € 52,00
 • Fysiotherapie**: n.v.t.*
 • Diëtiste**: n.v.t.*
 • Leefstijlcoach: n.v.t.*
X-Fittt Nazorg traject

Alle X-Fittt programma’s duren 12 weken. Het is mogelijk om meerdere programma’s achter elkaar te volgen, echter is het de uiteindelijk bedoeling om na het programma met een regulier aanbod door te sporten. Dat kan zijn bij een vereniging, zelfstandig of in ons centrum met vrije fitness, begeleid sporten of groepslessen. Belangrijk is dat dit een sport is die leuk gevonden wordt, en of dat nu in ons centrum is, of elders doet er niet toe. Toch blijkt het in de praktijk dat in veel gevallen een stok achter de deur wordt gemist. Om die reden is er een nazorg traject. Dit kan bij ons via een personal coach of een leefstijlcoach. Er zijn verschillende trajecten en mogelijkheden, afhankelijk van de gewenste intensiviteit van de begeleiding. Ook zijn deze trajecten te combineren met andere sportabonnementen binnen ons centrum.

 • Abonnementsprijs per 4 weken: v.a. €16,-
 • Fysiotherapie**: n.v.t.*
 • Diëtiste**: n.v.t.*eindevaluatie
 • Leefstijlcoach: vanaf 5 consulten per jaar
X-Fittt leefstijlcoaching

Alle X-Fittt programma’s duren 12 weken. Het is mogelijk om meerdere programma’s achter elkaar te volgen, echter is het de uiteindelijk bedoeling om na het programma met een regulier aanbod door te sporten. Dat kan zijn bij een vereniging, zelfstandig of in ons centrum met vrije fitness, begeleid sporten of groepslessen. Belangrijk is dat dit een sport is die leuk gevonden wordt, en of dat nu in ons centrum is, of elders doet er niet toe. Toch blijkt het in de praktijk dat in veel gevallen een stok achter de deur wordt gemist. Om die reden is er een nazorg traject. Dit kan bij ons via een personal coach of een leefstijlcoach. Er zijn verschillende trajecten en mogelijkheden, afhankelijk van de gewenste intensiviteit van de begeleiding. Ook zijn deze trajecten te combineren met andere sportabonnementen binnen ons centrum.

 • Abonnementsprijs per 4 weken: v.a. €16,-
 • Fysiotherapie**: n.v.t.*
 • Diëtiste**: n.v.t.*eindevaluatie
 • Leefstijlcoach: vanaf 5 consulten per jaar
X-Fittt e-coaching

X-Fittt e-coaching is gelijk aan X-Fittt leefstijlcoaching met als verschil dat alle  “live” consulten worden gegeven via Facetime of Skype. Ideaal voor mensen die niet de gelegenheid hebben om ons centrum te bezoeken. En die op deze wijze volledig gebruik kunnen blijven maken van de begeleiding door onze leefstijlcoaches.

X-Fittt bedrijven

X-Fittt kan onderdeel zijn van preventieve gezondheidsprogramma’s die een werkgever beschikbaar stelt aan haar werknemers. X-Fittt kan maatwerk programma’s maken, indien gewenst met in-house trainingen op de werkplek. Neem voor meer info contact op via de gegevens op onze contactpagina.

X-Fittt Summer

X-Fittt Summer kan ideaal als vervolg programma op X-Fittt regulier toegepast worden. De startmaand van X-Fittt Summer is Juni. Het is voor iedereen toegankelijk met een BMI lager dan 28. De trainingen zijn 2 keer per week in een vaste groep en worden verzorgd door een personal trainer. Naast de 2 vaste trainingsmomenten kunt u onbeperkt gebruik maken van alle fitness en trainingsfaciliteiten in ons centrum. De voeding dient bijgehouden te worden via onze speciale voedingsapp. De trainingen zijn het meest intensief van alle X-Fittt programma’s.

 • Abonnementsprijs per 4 weken: €52,00
 • Fysiotherapie**: n.v.t.*
 • Diëtiste**: n.v.t. *eindevaluatie
 • Leefstijlcoach: n.v.t.*

* Niet verplicht, maar indien wenselijk kan dit wel gecombineerd worden.

** Vergoedingen dienen te gaan via de (aanvullende) verzekering. Indien er geen vergoedingsmogelijkheden zijn, komen de kosten van deze consulten bovenop de abonnementsprijs.

Beschikbaarheid

Het aanbod van X-fittt programma’s verschilt per aanbieder. Wil je zien welke X-fittt locaties er bij jou in de buurt zijn en welke programma’s ze aanbieden?

Welk programma?

Wil je weten welk programma het beste bij jou past? Neem dan contact met ons op. Vaak hangt het samen met de waarde van je BMI index.

Menu