De afgelopen 15 jaar is het aantal mensen met gediagnosticeerde diabetes in Nederland sterk gestegen: van 160.000 in 1990 naar 740.000 (95% BI: 665.000 – 824.000) in 2007. Naast deze 740.000 mensen met diabetes die bij de huisarts bekend zijn, zijn er nog altijd veel mensen met diabetes zonder dat zij het weten: minimaal 250.000 mensen. Bij ongewijzigd beleid verdubbelt het aantal mensen met gediagnosticeerde diabetes naar verwachting tot ruim 1,3 miljoen in 2025. Ongeveer de helft van de groei is in theorie vermijdbaar. Een belangrijk deel van de stijging van het aantal mensen met diabetes is toe te schrijven aan de groei van het aantal mensen met overgewicht en andere risicofactoren voor diabetes.

In de praktijk zien we mooie voorbeelden van hoe mensen met diabetes door middel van een programma zoals X-FITTT zelfs na jaren diabetespatiënt te zijn hun medicatie kunnen afbouwen en uiteindelijk zelfs medicatievrij door het leven kunnen gaan! Zo ook bij Robert Willemsen. Robert viel ruim 20 kg af met X-FITTT diabetes bij Formupgrade en kon na jaren medicijn gebruik binnen 12 weken zijn medicatie volledig afbouwen! Mede door de successen van Robert Willemsen en vele anderen biedt de ketenzorg Arnhem samen met Menzis 40 diabetespatiënten de kans om kosteloos deel te nemen aan X-FITTT diabetes in oktober. Heb jij diabetes type 2 en is je BMI 27 of hoger of ken jij iemand met diabetes? Geef jezelf dan snel op, er is slechts plek voor 40 deelnemers.

Opgeven kan je via www.x-fittt.nl/aanmelden en dan kiezen voor het programma X-FITTT diabetes bij Formupgrade.