13645293_1123035527786395_3869076950698489691_nApeldoorn 4 mei 2017

Donderdag 4 mei werd het landelijke preventiecongres gehouden door zorgverzekeraar Menzis. Genodigden waren een honderdtal gemeentes, wethouders van deze gemeentes en overige geïnteresseerden. Thema’s zoals schuldsanering, chronische stress en preventie werden aangehaald en mogelijke oplossingen werden besproken.

Het was bijzonder om te zien dat tussen de presentaties door van o.a. hoogleraar Nadja Jungmann en Ruud Veltenaar ook Thomas Verheij directeur van X-Fittt zijn ervaringen en werkwijze mocht benoemen.
Oktober 2016 is X-Fittt een pilot gestart in samenwerking met Sportbedrijf Arnhem, Gemeente Arnhem en Menzis met het programma X-Fittt 2.0. X-Fittt 2.0 is een speciaal ontwikkeld programma voor mensen in de minima. Het verschil tussen arm en rijk is de afgelopen jaren alsmaar groter geworden in Nederland. Zo leeft iemand uit een sociaal economische lagere klasse gemiddeld 7 jaar korter dan iemand uit een sociaal economische hogere klasse!

‘De komende jaren wilt de overheid en nu dus ook zorgverzekeraars zich meer gaan inzetten voor deze doelgroepen. Het is niet van deze tijd dat er nog zulke verschillen zijn die relatief makkelijk op te lossen zijn’ aldus Verheij. Er is weinig ervaring met programma’s voor deze doelgroep en X-Fittt wordt als mogelijke oplossing gezien om ook mensen uit de bijstand de kans te geven om op een verantwoorde wijze aan hun leefstijl en gezondheid te werken.

Dat er nog veel resultaat te behalen valt werd wel duidelijk na de bijeenkomst in Apeldoorn aldus Verheij; ‘Het blijft me verbazen dat er zoveel gemeentes zijn die nog geen goede oplossing hebben voor deze doelgroep en dat het in zoveel gemeentes niet van zelfsprekend is dat er een goed en professioneel sport en beweegaanbod is midden in de wijk’. Sportscholen zijn commercieel, iets wast volgens Verheij niet verkeerd is, echter is er simpelweg minder geld te verdienen in een achterstandswijk dan in een middenklasse wijk waardoor veel ondernemers van sportscholen voor de ‘goede’ wijken kiezen. Wilt de overheid ook mensen uit achterstandswijken de kans bieden dat sportscholen zich daar gaan vestigen moeten we daarin beide water bij de wijn doen. De ondernemer moet niet alleen aan winst denken in euro’s maar ook gezondheidswinst van zijn of haar medemens. Als dat je vertrekpunt is en de overheid richt het systeem samen met de zorgverzekeraar iets anders in, dus meer voor preventie en minder voor medicatie, dan zijn we al een heel eind in de goede richting.

Hoe X-Fittt 2.0 in Arnhem met de gemeente is georganiseerd wordt inmiddels door meerdere partijen gezien als het juiste landelijke voorbeeld.