FullSizeRender

De universiteit van Wageningen is begin 2017 gestart met een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van X-Fittt en in het bijzonder X-Fittt 2.0. Het onderzoek duurt 4 jaar lang en is in opdracht van ZonMw / Ministerie van Volksgezondheid. Inmiddels blijken de resultaten van dit onderzoek zo positief dat deze week bekend werd dat X-Fittt 2.0 mogelijk de allereerste erkende leefstijlinterventie van Nederland wordt die zich specifiek richt op mensen met een lage SES. ZonMw heeft goedkeuring verleend voor het erkenningstraject RIVM Centrum gezond leven wat een voorwaarde is om als erkende interventie opgenomen te worden.

X-Fittt 2.0 draait momenteel alleen nog in Arnhem en is een samenwerking tussen Menzis – Gemeente Arnhem – Sportbedrijf Arnhem – Formupgrade beweegcentrum en Physique Preventiecentrum. Tijdens deze samenwerking wordt gebruikt gemaakt van het programma X-Fittt en richt de begeleiding zich op mensen uit een laag sociaal economisch status.

FullSizeRenderh

Statistisch gezien hebben mensen uit een laag sociaal economisch status ruim 19 jaar langer een chronische ziekte en sterven ze gemiddeld gezien 6 jaar eerder. Voornaamste reden hiervan is een ongezonde leefstijl. Door mensen te begeleiden en te helpen aan een gezondere leefstijl waar X-Fittt 2.0 op inspeelt neemt de kans op chronische ziektes af. Het onderzoek van de universiteit van Wageningen heeft niet alleen wetenschappelijk aangetoond dat mensen gezonder worden door het programma maar ook aspecten zoals kwaliteit van leven, participatie en zelfredzaamheid worden positief beïnvloed.

Momenteel werkt X-Fittt samen met Menzis om de interventie X-Fittt 2.0 op korte termijn ook op te starten in Groningen, Wageningen, Veenendaal en Ede. Mogelijk start X-Fittt 2.0 later dit jaar in Weert en Deurne in samenwerking met CZ.

De bedoeling is dat vanaf 2019 X-Fittt 2.0 in steeds meer gemeentes wordt toegepast.