SBIR_PNH1328Begin 2017 ontvingen Camilo Liem, Dave van der Kamp en Usman Muller van X-Fittt uit de handen van niemand minder dan minister Schippers een certificaat voor X-Fittt. X-Fittt behoort volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tot één van de meest kansrijke producten van Nederland.

Dit certificaat is onderdeel van de Small Business Innovation Research subsidie van RVO en Ministerie van VWS. In de periode februari tot mei voerde X-Fittt pilots uit in een 8 tal centra. Vanaf juni komen daar weer 4 centra bij en ook starten er in september weer een 8 tal pilots.

Deze pilot centra voeren het basis programma van X-Fittt uit. De bedoeling is dat bij de centra waar de pilot succesvol uitgevoerd wordt ook de andere programma’s zoals X-Fittt kids, X-Fittt PRO, X-Fittt 2.0, X-Fittt fysio en X-Fittt diabetes worden geïmplementeerd.

Onderdeel van de pilots is een haalbaarheidsonderzoek wat X-Fittt dient uit te voeren. Tijdens dit onderzoek wordt er onderzocht hoe X-Fittt succesvol uitgerold kan worden over Nederland, welke onderdelen verbetert of ontwikkelt dienen te worden en waar in de markt eventueel nog meer behoefte aan is. Eén van de conclusies uit het onderzoek is dat mogelijk het bedrijfsleven baat heeft bij een X-Fittt programma voor bedrijven. Medewerkers die fit en gezond zijn, zijn minder vaak ziek, zijn productiever en zitten vaak beter in hun vel.

Om die reden is X-Fittt van plan een aantal pilots bij bedrijven te gaan uitvoeren. Zo’n pilot lijkt in veel opzichten op het reguliere X-Fittt programma. Er wordt individueel een intake afgenomen i.c.m. een inspanningstest en een leefstijladvies gesprek. Daarnaast wordt er 12 weken lang 2 keer per week in een vaste groep getraind en zal er wekelijks een weegmoment zijn. Ook wordt er gewerkt met een vaste voedingslijst. Na 12 weken zal er ook een eindmeting zijn, zowel individueel als in groepsverband. Wat anders is t.o.v. het reguliere programma is dat er op de werkvloer ook een aantal keer een workshop gegeven wordt over bewegen, voeding en gezondheid. De bedoeling van deze workshop is een gezonder sport en leefklimaat creëren in het bedrijf. Hoe meer mensen in de organisatie ermee bezig zijn, hoe groter de kans is dat de organisatie in zijn geheel fitter en gezonder wordt. De bedoeling is dat de pilot 12 weken duurt en bij tevredenheid van de organisatie of het bedrijf is het mogelijk het aanbod te continueren en samen met het bedrijf toe te werken naar een jaarlijks terugkerend sportevenement.

Bedrijven uit de omgeving Arnhem kunnen zich opgeven voor een pilot door een mail te sturen naar: info@x-fittt.nl